5.30.2008

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama iz Bačke Palanke se predstavlja svojom web prezentacijom na adresi www.mnrobp.org.rs

Sa sajta:
..."Opštinsko Društvo za pomoć MNRO osnovano je 1979. god. Društvo je dobrovoljna, samostalna, nestranačka, socio-humanitarna organizacija koja okuplja decu ometenu u razvoju, njihove roditelje, građane i stručnjake radi pružanja organizovane pomoći i podrške deci ometenoj u razvoju."...